Marknadsföring

Marknadsföring och internetförsäljning är två begrepp som är intimt sammankopplade med varandra.
För att lyckas med internetförsäljning krävs någon form av marknadsföring av den webbplatsen som det gäller.
Och det är marknadsföringen för försäljning på Internet som vi skall belysa här.
r
r

Lämna ett svar